Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 11102015 11.10.2015 Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Poddukelský umelecký ľudový súbor 42080649  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1113873 8.4.2011 Prenájom a pranie koberca LINDSTROM s.r.o. 35742364  15,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 1116 29.4.2011 Noteebook pre HK Obec Plavnica 00330124  155,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 112011 30.11.2011 stavebný dozor - nájomné byty Capanna, s.r.o. 43943349  1 560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112014 16.12.2014 Faktúry došlé za november 2014 Dodávatelia   7 752,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 112015 13.5.2015 Zmluva o údržbe a servise DD21 43818030   
Detail Faktúra došlá 112015 21.12.2015 Faktúry došlé za november 2015 Dodávatelia   25 489,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 112016 19.12.2016 Faktúry došlé za november 2016 Dodávatelia   8 489,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 112017 18.12.2017 Faktúry došlé za november 2017 Dodávatelia   12 188,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 112018 16.12.2018 Faktúry došlé za november 2018 Dodávatelia   88 614,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1120238 15.5.2011 všeobecné služby LINDSTROM s.r.o. 35742364  15,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2012 14.1.2013 Faktúry došlé za december 2012 Dodávatelia   7 032,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011HN 12.1.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  896,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 12012HN 15.1.2012 Strava v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  2 041,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12022018 12.2.2018 Objednávka vystúpenia Občianske združenie - Akadémia muzika 42391881  450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12032017 14.3.2017 Kúpna zmluva Jozef Balušinský   579,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12040218 12.4.2018 Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  86 052,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12042011 12.4.2011 Kultúrne vystúpenie Jaroslav Líška - Eminent   900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12042016 12.4.2016 Vypracovanie smernice pre VO INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12052017 5.6.2017 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... CBR s.r.o. 45562776  24 898,25 EUR