Rekonštrukcia a dobudovanie areálu futbalového ihriska v obci Šarišské Jastrabie

Prešovský samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1715/2021/OPR podporil projekt: "Rekonštrukcia a dobudovanie areálu futbalového ihriska v obci Šarišské Jastrabie" dotáciou vo výške 20 000,00 eur.

Celkový rozpočet projektu - 62 952,00 eur.  

 

Publikované: 10.11.2021 | Aktualizácia: 10.11.2021 | Zobrazené: 109