Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie
9.1.2019

Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie

Cieľom projektu s názvom „Komunitné centrum – Šarišské Jastrabie“ je výstavba nového komunitného centra (KC) v obci Šarišské Jastrabie. Cieľom aktivít, ktoré budú v KC vykonávané, je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci, do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.


2.2.2018

Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie

Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie


Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie
1.2.2018

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie


Obecné kompostovisko
Projekty EU
201703270918520.dsc-0069