Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie

 Názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie

Trvanie projektu: 08/2019 – 08/2022

Nenávratný finančný príspevok: 222 908,60 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Šarišské Jastrabie

Publikované: 31.1.2022 | Aktualizácia: 31.1.2022 | Zobrazené: 44