Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
Uznesenia č. 290 - 302/2022 z XVIII. zasadnutia OZ zo dňa 21.10.2022 31.10.2022 Uznesenia č. 290 - 3022022 - 232.71 kB
Uznesenia č. 275-289/2022 z XVII. zasadnutia OZ zo dňa 09.09.2022 19.09.2022 Uznesenia č. 275-289 2022 z XVII. zasadnutia OZ zo dňa 9.9.2022 - 346.09 kB
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021 12.09.2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - 1.5 MB
VZN č. 2/2022 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach 12.09.2022 VZN č. 22022 o určení úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Jastrabie - 177.45 kB
Uznesenia č. 259-274/2022 z XVI. zasadnutia OZ zo dňa 10.06.2022 20.06.2022 Uznesenia č. 259-274_2022 - 375.63 kB
VZN č. 1/2022 - o organizácii miestneho referenda 13.06.2022 VZN_1_2022-o_organizácii_miestneho_referenda - 211.84 kB
Záverečný účet Obce Šarišské Jastrabie za rok 2021 13.06.2022 Záverečný účet Obce Šarišské Jastrabie a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 - 780.69 kB
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šarišské Jastrabie 01.04.2022 Zásady_rozp.hosp._s FP_ Š.Jastrabie 2022 - 645.12 kB
Uznesenie č. 240 - 258/2022 z XV. zasadnutia OZ zo dňa 18.3.2022 28.03.2022 Uznesenia c. 240 - 258 - 617.54 kB
Zápisnica z XIV. zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2021 22.12.2021 Zápisnica z XIV. zasadnutia OZ - 222.92 kB