Poloha

Obec leží pod úpätím vrchu Minčol, ktorý je štátnou prírodnou rezerváciou. V katastri obce sa nachádzajú chránené krajinné útvary bradlového charakteru Okrúhly kopec a Rebro. Taktiež sú chránené aj minerálne sírne pramene. Podľa geomorfologického členenia (E. Mazúr, M. Lukniš) patrí územie dotknuté stavbou do Podhôlno-magurskej oblasti, celku Spišsko-šarišské medzihorie, podcelku Ľubotínska pahorkatina. Obec sa rozprestiera v nadmorskej výške 565 m. n. m.

Základná charakteristika (31.12.2012)

Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 527041
Názov okresu Stará Ľubovňa
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 065 48
Telefónne smerové číslo 052
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1435
Nadmorská výška obce - mesta v m 572
Celková výmera územia obce [m2] 21 388 790
Hustota obyvateľstva na km2 61

Spádovosť obce (31.12.2012)

Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Ľubotín
Sídlo pracoviska daňového úradu Prešov
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Ľubotín
Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska obvodného úradu Stará Ľubovňa
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa

 

Technická vybavenosť (31.12.2012)

Ukazovateľ Hodnota
Pošta áno
Káblová televízia nie
Verejný vodovod áno
Verejná kanalizácia nie
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV nie
Rozvodná sieť plynu áno
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov Ľubotín
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v km 4