Oznamy17.1.2019

Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie

Projekt "Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie" je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Mínisterstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000,00 eur