Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie

Projekt "Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie" je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Mínisterstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000,00 eur
Publikované: 17.1.2019 | Aktualizácia: 17.1.2019 | Zobrazené: 100