2.2.2018

Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie

Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie


Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie
1.2.2018

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie

Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie


Obecné kompostovisko
Projekty EU