Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 15022011 24.2.2011 Prevádzkovanie obecného kompostoviska Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011085 17.1.2011 Predaj licencie a update, poskytovanie programových služieb. BrIS s.r.o. 44401990   
Detail Zmluva Dodávateľská 01022011 17.2.2011 Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ STTOPA, s.r.o. 36832839  249 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného dozora CAPANNA, s.r.o. 43943349  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01022011 4.2.2011 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn 35399244  167 800,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4911.1070003PKO 2.6.2011 Realizácia stavby: "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - práce. EUROVIA SK, a.s. 31651518  384 723,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 4.5.2011 "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - implementácia projektu. Eurobau-JM spol. s.r.o. 36508225  9 585,60 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 710/556/2011 19.8.2011 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542  200 277,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9104564661 13.3.2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 48/2011-03 15.3.2012 Zmluva o dielo - Protipovodňová ochrana potoka Vesné Inžinierske stavby, a.s. 31651402  1 181 969,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 235/339/12P 13.4.2012 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 15052012 15.5.2012 Kúpna zmluva Jana Miženková 7558019469  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 25.6.2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - práce EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Zmluva Dodávateľská 1382012-IZ-5.0V 25.6.2012 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 4909.2070026FNO 10.8.2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - II. etapa EUROVIA SK, a.s. 31651518  109 044,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94262-2012 26.9.2012 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94262-2012 26.9.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 8.3.2011 Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor ICTUS s.r.o. 36693707   
Detail Zmluva Dodávateľská 710/556/2011 2.11.2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 1080/2012/UZ 21.11.2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka 31320155  20 000,00 EUR