Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 15022011 24.2.2011 Prevádzkovanie obecného kompostoviska Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011085 17.1.2011 Predaj licencie a update, poskytovanie programových služieb. BrIS s.r.o. 44401990   
Detail Zmluva Dodávateľská 01022011 17.2.2011 Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ STTOPA, s.r.o. 36832839  249 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného dozora CAPANNA, s.r.o. 43943349  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01022011 4.2.2011 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn 35399244  167 800,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4911.1070003PKO 2.6.2011 Realizácia stavby: "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - práce. EUROVIA SK, a.s. 31651518  384 723,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 4.5.2011 "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - implementácia projektu. Eurobau-JM spol. s.r.o. 36508225  9 585,60 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 710/556/2011 19.8.2011 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542  200 277,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9104564661 13.3.2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 48/2011-03 15.3.2012 Zmluva o dielo - Protipovodňová ochrana potoka Vesné Inžinierske stavby, a.s. 31651402  1 181 969,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 235/339/12P 13.4.2012 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 15052012 15.5.2012 Kúpna zmluva Jana Miženková 7558019469  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 25.6.2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - práce EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Zmluva Dodávateľská 1382012-IZ-5.0V 25.6.2012 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 4909.2070026FNO 10.8.2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - II. etapa EUROVIA SK, a.s. 31651518  109 044,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94262-2012 26.9.2012 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94262-2012 26.9.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 8.3.2011 Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor ICTUS s.r.o. 36693707   
Detail Zmluva Dodávateľská 710/556/2011 2.11.2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 1080/2012/UZ 21.11.2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka 31320155  20 000,00 EUR