Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá OF110062 14.1.2011 služby CBS spol, s.r.o. 36754749  19,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110003 25.1.2011 Stolové kalendáre, štítky pre psov LIM PO, s.r.o. 36498980  126,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 4.5.2011 "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - implementácia projektu. Eurobau-JM spol. s.r.o. 36508225  9 585,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.4.2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017 14.12.2018 Audit účtovnej závierky k 31. 12. 2017 Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť 44948867  630,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20102015 30.10.2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21102015 30.10.2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22022017 23.2.2017 Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť 44948867  630,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 1.8.2019 29.10.2019 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a audit konsolidovanej účtovnej závierky k... POVMART, s.r.o. 36202924  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 282011 10.6.2011 autobusová zástavka LIPKOV s.r.o. 44180063  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva zo dňa 30.4.2019 6.5.2019 Biela technika - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  8 174,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110005 4.3.2011 Ceny do tomboly Ivan Cuprák - KARPO 35448326  24,50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2016 18.12.2015 Činnosť DHZ Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02/2016 18.12.2015 Činnosť JDS Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného dozora CAPANNA, s.r.o. 43943349  3 120,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 04/2016 18.12.2015 Činnosť SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03/2016 18.12.2015 Činnosť TJ Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31012017 1.3.2017 Darovacia zmluva Miroslav Kopčík    
Detail Zmluva Odberateľská 06042017 6.4.2017 Darovacia zmluva Darcovia    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo zo dňa 28.04.20 4.5.2020 Dobudovanie telocvične a jej okolia KVALISTAV s.r.o. 47445416  81 450,64 EUR