Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá OF110062 14.1.2011 služby CBS spol, s.r.o. 36754749  19,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 25.7.2022 Dohoda - spolupráca medzi hospodárskym partnerom a obcou pri budovaní veterného parku na... oekostrom Produktions GmbH    
Detail Faktúra došlá 20110003 25.1.2011 Stolové kalendáre, štítky pre psov LIM PO, s.r.o. 36498980  126,30 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dohoda 23/38/054/532 29.6.2023 "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/054/91 29.6.2021 "Podpora zamestnanosti" Aktivita . 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  6 725,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 4.5.2011 "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - implementácia projektu. Eurobau-JM spol. s.r.o. 36508225  9 585,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 28042023 28.4.2023 Administratívne práce JASTREB s.r.o. 54789621  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.4.2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017 14.12.2018 Audit účtovnej závierky k 31. 12. 2017 Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť 44948867  630,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20102015 30.10.2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21102015 30.10.2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22022017 23.2.2017 Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť 44948867  630,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2020 8.4.2020 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2019 POVMART, s.r.o. 36202924  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 1.8.2019 29.10.2019 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a audit konsolidovanej účtovnej závierky k... POVMART, s.r.o. 36202924  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2021 2.11.2021 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 POVMART, s.r.o. 36202924  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 282011 10.6.2011 autobusová zástavka LIPKOV s.r.o. 44180063  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20062023 20.6.2022 Betón 20 Libet s.r.o. 45413673  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva zo dňa 30.4.2019 6.5.2019 Biela technika - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  8 174,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 28092020 28.9.2020 Biela technika Komunitné centrum Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912  8 174,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110005 4.3.2011 Ceny do tomboly Ivan Cuprák - KARPO 35448326  24,50 EUR