Dodatok č. IROP-D2-302021J933-222-13

Typ: Dodávateľská
Číslo: IROP-D2-302021J933-222-13    
Predmet : Dodatok č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021J933-222-13 zo dňa 3.10.2019 
Partner: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR
IČO: 50349287
Adresa: Štefániková 882/15, 811 05 Bratislava
Dátum zverejnenia: 30.5.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.5.2022 
Dátum účinnosti: 31.5.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 126 672,17 EUR 
  irop-d2-302021j933-222-13.pdf, Veľkosť: 1.41 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o poskytnutí NFP - "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie