Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07:00 hod. do 22:00 hod. Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie v Šarišskom Jastrabí: Anna Krajňáková, 052 4286461, 0910996816, obecsarjastrabie@slnet.sk

K stiahnutiu

Publikované: 13.6.2023 | Aktualizácia: 2.8.2023 | Zobrazené: 97