Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Okresný úrad Stará Ľubovňa katastrálny odbor v súlade s ust. § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že písomnosť č. X - 5/2023 - upovedomenie zo dňa 17.01.2023 adresovaná príjemcom: Somič Michal, Somičová Helena je uložená na katastrálnom odbore v Starej Ľubovni, Námestie ge. Štefánika 531, 064 01 Stará Ľubovňa, č. dverí 21.
Verejná vyhláška - 30.37 kB
Publikované: 23.1.2023 | Aktualizácia: 23.1.2023 | Zobrazené: 79