Aktivity našich dôchodcov - Výlet Tokajík

 Dňa 18.7.2019 sa členovia ZO JDS z našej obce zúčastnili zájazdu do obce Tokajík. Účastníci videli nielen pomník postavený zavraždeným občanom obce počas II. svetovej vojny, ale priamo aj miesto, kde pred 75 rokmi tento strašný skutok fašistické vojská vykonali.

Všetci starostke obce poďakovali, pretože zabezpečila nielen kvalifikovaného sprievodcu, ale po poučnej prehliadke za horúceho počasia aj občerstvenie pre všetkých.

Veríme, že aj tento pamätník pripomínajúci hrôzy II. svetovej vojny zabráni tomu, aby sa niečo podobné zopakovalo ešte raz!

Publikované: 18.7.2019 | Zobrazené: 153