Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 15022011 24.2.2011 Prevádzkovanie obecného kompostoviska Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011085 17.1.2011 Predaj licencie a update, poskytovanie programových služieb. BrIS s.r.o. 44401990   
Detail Zmluva Dodávateľská 9104564661 13.3.2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 235/339/12P 13.4.2012 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 25.6.2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - práce EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Zmluva Dodávateľská 1382012-IZ-5.0V 25.6.2012 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 94262-2012 26.9.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 8.3.2011 Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor ICTUS s.r.o. 36693707   
Detail Zmluva Dodávateľská 710/556/2011 2.11.2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 1981/2012/D 21.11.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a. s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.1.2013 Zmena termínu dokončenia činnosti Eurobau JM spol. s r.o. 36508225   
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/01-2013//138/2012-IZ-5.0/V 2.12.2013 Úprava poskytnutých finančných prostriedkov Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 15.11.2013 Zmena sídla spoločnosti SLOVDACH, s.r.o. SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 17122014 2.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail Zmluva Dodávateľská ZEoso010215D 3.2.2015 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení... Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail Zmluva Dodávateľská 112015 13.5.2015 Zmluva o údržbe a servise DD21 43818030   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 13.5.2015 Rámcová dohoda ECON JP, s.r.o. 36215716   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.7.2015 Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie Inžinierske stavby, a.s. 31651402   
Detail Zmluva Dodávateľská 31072015 31.8.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 1.10.2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441