Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 15022011 24.2.2011 Prevádzkovanie obecného kompostoviska Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011085 17.1.2011 Predaj licencie a update, poskytovanie programových služieb. BrIS s.r.o. 44401990   
Detail Zmluva Dodávateľská 9104564661 13.3.2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 235/339/12P 13.4.2012 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 25.6.2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - práce EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Zmluva Dodávateľská 1382012-IZ-5.0V 25.6.2012 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 94262-2012 26.9.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 8.3.2011 Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor ICTUS s.r.o. 36693707   
Detail Zmluva Dodávateľská 710/556/2011 2.11.2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 1981/2012/D 21.11.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a. s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.1.2013 Zmena termínu dokončenia činnosti Eurobau JM spol. s r.o. 36508225   
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/01-2013//138/2012-IZ-5.0/V 2.12.2013 Úprava poskytnutých finančných prostriedkov Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 15.11.2013 Zmena sídla spoločnosti SLOVDACH, s.r.o. SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 17122014 2.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail Zmluva Dodávateľská ZEoso010215D 3.2.2015 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení... Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail Zmluva Dodávateľská 112015 13.5.2015 Zmluva o údržbe a servise DD21 43818030   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 13.5.2015 Rámcová dohoda ECON JP, s.r.o. 36215716   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.7.2015 Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie Inžinierske stavby, a.s. 31651402   
Detail Zmluva Dodávateľská 31072015 31.8.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 1.10.2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441