Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 48/2011-03 15.3.2012 Zmluva o dielo - Protipovodňová ochrana potoka Vesné Inžinierske stavby, a.s. 31651402  1 181 969,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A9154-1 2.5.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk. s.r.o. 50528041  42,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 31122018 22.1.2019 Vybudovanie komunitného centra - Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  300 060,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 10.06.2013 13.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 04.01.2013 7.1.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie   3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo z 29092015 29.9.2015 Zhotovenie stavebného diela: "Výmena strešnej krytiny na pošte v obci Šarišské Jastrabie" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  12 602,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo z 10102018 12.10.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... Eurobau JM spol. s r.o. 36508225  14 683,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2019-002479 29.5.2019 Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  197 525,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK3-2017-001563 26.10.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  201 610,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2018-001989 3.8.2018 Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  323 336,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2018-001375 22.2.2018 Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí Ministerstvo vnútra SR 00151866  110 607,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2017-001228 22.8.2017 Zmluva o poskytnutí NFP - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZEoso010215D 3.2.2015 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení... Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva z dňa 27.6.2018 29.6.2018 Zámenná zmluva SPOLAGRO, s.r.o. 36463051   
Detail Zmluva Dodávateľská Z201541819 30.12.2015 Zmluva o dielo COFELY a.s. 35966289  86 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2018/000768 - 008 13.2.2018 Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2017/000582-002 9.6.2017 Zmluva o spolupráci - KC Ministerstvo vnútra SR 00151866  87 214,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská USVRK-OIP-2017/000582-001 5.6.2017 Zmluva o spolupráci Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská TS 2015006 1.6.2015 Zmluva o poskytnutí technickej služby Vidíme Vás spol. s r.o. 44637039  10 428,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK1-2018-000939-003 25.7.2018 Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  30 000,00 EUR