Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 16052019 17.5.2019 Vystúpenie skupiny BRAVO Bravo, o. z. 51123339  490,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16072018 3.8.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie" KVALISTAV s.r.o. 47445416  64 893,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 162019 13.5.2019 Zmluva o údržbe a servise DD21 43818030   
Detail Objednávka vyšlá 17072019 17.7.2019 Projektová dokumentácia TERA green s.r.o. 46879544  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17122014 2.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail Objednávka vyšlá 17122015 18.12.2015 Verejné obstarávanie cez EKS ECON JP, s.r.o. 36215716  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18012019 18.1.2019 Posúdenie projektovej dokumentácie TUV SUD Slovakia s.r.o. 35852216  216,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18042016 20.4.2016 Výstavba miestnej komunikácie v obci Šarišské Jastrabie CBR s.r.o. 45562776  21 750,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18112019 18.11.2019 Projektová dokumentácia L+H KOM s.r.o. 36 858 650  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1853133 18.2.2011 Tlačivá INPROST s.r.o. 31363091  10,45 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 19.03.2013 19.3.2013 Kúpna zmluva Michal Cvanciger a Anna Cvancigerová   444,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19022017 21.2.2018 Manažment verejného obstarávania v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" ProWire s.r.o. 50510827  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19032014 20.3.2014 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. 46812342  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19052017 19.5.2017 Zmluva o dielo - Work-outové ihrisko v obci Šarišské Jastrabie Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  6 576,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1906/2017 20.6.2017 Zmluva o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19062018 20.6.2018 Zmluva o dielo: "Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie" PŠP s.r.o. 36569305  392 775,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1981/2012/D 21.11.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a. s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.1.2013 Zmena termínu dokončenia činnosti Eurobau JM spol. s r.o. 36508225   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 15.11.2013 Zmena ceny stavebného diela SLOVDACH, s.r.o. 36465330  68 939,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 1.10.2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441