Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1981/2012/D 21.11.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a. s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.1.2013 Zmena termínu dokončenia činnosti Eurobau JM spol. s r.o. 36508225   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 15.11.2013 Zmena ceny stavebného diela SLOVDACH, s.r.o. 36465330  68 939,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 1.10.2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.12.2017 Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 21.6.2018 Dodatok k zmluve o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k PZ 4419011726 27.5.2019 Dodatok k poistnej zmluve Komunálna poisťovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k zmluve č. 1906/2018 15.4.2019 Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie PŠP s.r.o. 36569305  417 439,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k zmluve o NFP 24.1.2019 Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Zmluva Dodávateľská 20022017 20.3.2017 Zhotovenie stavebného diela: "Komunitné centrum Šarišské Jastrabie - ostatné objekty SO 03.1,... SLOVDACH, s.r.o. 36465330  29 800,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20022018 26.2.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Triedený zber komunálnych odpadov v... Ing, Vladislav Slosarčik - ARTUM 33069123  4 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20032017 20.3.2017 Objednávka vystúpenia. Nebeská muzika, o.z. 420 714 53  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20032019 20.3.2019 Geodetické zameranie plynovej prípojky Geodézia AD 40 320 481  135,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20052011 23.5.2011 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  78 613,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20062019 20.6.2019 Stavebný dozor kúrenie v ZŠ s MŠ Capanna, s.r.o. 43943349  480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20092016 20.9.2016 Montáž kábla vykurovacieho Juraj Čuba 41876393  579,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20092017 20.9.2017 Sklo float - kalené Ján Hudák   95,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20102015 30.10.2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20102017 20.10.2017 Objednávka plagátu Tlačiareň AKCENT plus s.r.o. 46832246  22,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110003 25.1.2011 Stolové kalendáre, štítky pre psov LIM PO, s.r.o. 36498980  126,30 EUR