Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 126/POD-65/17 20.7.2017 Program obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13022018 13.2.2018 Verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13022020 12.2.2020 Realizácia prieskumov trhu a výkon procesu VO AK Prešov, spol. s.r.o. 52 233 278  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 130328 9.4.2013 Licenčná zmluva BrIS 35277885  58,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13042016 13.4.2016 Hudobné vystúpenie Viera Puterová - FLORA 35405236  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13082019 14.8.2019 Zmluva o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" Literárna spoločnosť Pravé orechové 35536411  4 440,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13102017 13.10.2017 Objednávka stožiarov na vlajky Jozef Repka 37169726  887,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 134361 08U02 3.6.2019 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie Environmentálny fond 30796491  140 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1382012-IZ-5.0V 25.6.2012 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 14062017 8.3.2018 Podlahy v ZŠ Šarišské Jastrabie Progeospol s.r.o. 36720275  65 018,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14072016 14.7.2016 Projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu Ing. Marek Medoň 41781546  550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14082019 15.8.2019 Zmluva o dielo: "Vypracovanie projektovej dokumentácie - Dobudovanie základnej technickej... MarVIa projekt, s.r.o. 52342425  11 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 141/2018 15.5.2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Michal Jeleňák 50166832  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15022011 24.2.2011 Prevádzkovanie obecného kompostoviska Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Objednávka vyšlá 15022018 15.2.2018 Výroba samolepiek Miroslav Berežný TLAČIAREŇ MB 37654403  20,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15032016 16.3.2016 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia jedálne OcÚ Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  17 511,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15052012 15.5.2012 Kúpna zmluva Jana Miženková 7558019469  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15052017 15.5.2017 Spracovanie žiadosti Podpora rozvoja športu na rok 2017 Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15052018MP 16.5.2018 Zmluva o dielo - 3 ks modulových konštrukcií RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065  21 120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16052011 16.5.2011 Objednávka tovaru - konferenčné stoličky Ing. Peter Bednár - DIZAJNMONT 41 574 834   1 561,00 EUR