Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 15032016 16.3.2016 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia jedálne OcÚ Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  17 511,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15052012 15.5.2012 Kúpna zmluva Jana Miženková 7558019469  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15052017 15.5.2017 Spracovanie žiadosti Podpora rozvoja športu na rok 2017 Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15052018MP 16.5.2018 Zmluva o dielo - 3 ks modulových konštrukcií RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065  21 120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16052011 16.5.2011 Objednávka tovaru - konferenčné stoličky Ing. Peter Bednár - DIZAJNMONT 41 574 834   1 561,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16052019 17.5.2019 Vystúpenie skupiny BRAVO Bravo, o. z. 51123339  490,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16072018 3.8.2018 Zhotovenie stavebného diela: "Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie" KVALISTAV s.r.o. 47445416  64 893,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 162019 13.5.2019 Zmluva o údržbe a servise DD21 43818030   
Detail Objednávka vyšlá 17072019 17.7.2019 Projektová dokumentácia TERA green s.r.o. 46879544  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17122014 2.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail Objednávka vyšlá 17122015 18.12.2015 Verejné obstarávanie cez EKS ECON JP, s.r.o. 36215716  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18012019 18.1.2019 Posúdenie projektovej dokumentácie TUV SUD Slovakia s.r.o. 35852216  216,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18042016 20.4.2016 Výstavba miestnej komunikácie v obci Šarišské Jastrabie CBR s.r.o. 45562776  21 750,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1853133 18.2.2011 Tlačivá INPROST s.r.o. 31363091  10,45 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 19.03.2013 19.3.2013 Kúpna zmluva Michal Cvanciger a Anna Cvancigerová   444,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19022017 21.2.2018 Manažment verejného obstarávania v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" ProWire s.r.o. 50510827  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19032014 20.3.2014 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. 46812342  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19052017 19.5.2017 Zmluva o dielo - Work-outové ihrisko v obci Šarišské Jastrabie Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  6 576,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1906/2017 20.6.2017 Zmluva o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19062018 20.6.2018 Zmluva o dielo: "Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie" PŠP s.r.o. 36569305  392 775,44 EUR