Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 112018 16.12.2018 Faktúry došlé za november 2018 Dodávatelia   88 614,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 112019 19.12.2019 Faktúry došlé za november 2019 Dodávatelia   23 370,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1120238 15.5.2011 všeobecné služby LINDSTROM s.r.o. 35742364  15,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2012 14.1.2013 Faktúry došlé za december 2012 Dodávatelia   7 032,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011HN 12.1.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  896,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 12012HN 15.1.2012 Strava v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  2 041,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12022018 12.2.2018 Objednávka vystúpenia Občianske združenie - Akadémia muzika 42391881  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12022020 12.2.2020 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Euroleader Consulting s.r.o. 47 878 452  1 080,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12032017 14.3.2017 Kúpna zmluva Jozef Balušinský   579,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12040218 12.4.2018 Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536  86 052,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12042011 12.4.2011 Kultúrne vystúpenie Jaroslav Líška - Eminent   900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12042016 12.4.2016 Vypracovanie smernice pre VO INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12052017 5.6.2017 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... CBR s.r.o. 45562776  24 898,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 24.1.2014 Faktúry došlé Dodávatelia   6 608,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 122014 20.1.2015 Faktúry došlé za december 2014 Dodávatelia   6 888,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 122015 20.1.2016 Faktúry došlé za december 2015 Dodávatelia   101 133,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 122016 18.1.2017 Faktúry došlé za december 2016 Dodávatelia   17 339,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 122017 19.1.2018 Faktúry došlé za december 2017 Dodávatelia   104 937,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 122018 16.1.2019 Faktúry došlé za december 2018 Dodávatelia   179 789,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122019 22.1.2020 Faktúry došlé za december 2019 Dodávatelia   23 942,10 EUR