Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 001 27.12.2018 Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Faktúra došlá 0080956717 18.2.2011 Telekomunikačné služby ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  77,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0080956717 25.3.2011 Telekomunikačné služby ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  73,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 0080956717 29.4.2011 Telekomunikačné výdavky ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  66,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01 20.12.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie" PŠP s.r.o. 36569305   
Detail Zmluva Dodávateľská 01-09-2014 11.9.2014 Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie - stavebný dozor imvia - ENGINEERING, s.r.o. 45248681  23 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 15.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Šarišské Jastrabie Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2016 18.12.2015 Činnosť DHZ Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2018 20.2.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba Hasičskej zbrojnice Šarišské... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  8 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01022011 17.2.2011 Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ STTOPA, s.r.o. 36832839  249 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01022011 4.2.2011 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn 35399244  167 800,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01022017 1.3.2017 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Energia plus s.r.o. 46762990  2 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01032011 7.3.2011 Kultúrne vystúpenie Ľudová hudba Železiar   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01042019 1.4.2019 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. 36855928  240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01062017 6.6.2017 Zmluva o dielo: "Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskom... GEOTRANS Prešov, s.r.o. 44159901  9 953,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01092020 30.10.2020 Dodanie interiérového vybavenia pre projekt "Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy v obci... DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201   
Detail Faktúra došlá 0111001035 6.1.2011 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  912,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111028554 11.3.2011 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  836,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0112024455 9.3.2012 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 31396674  1 003,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012012 6.2.2012 FA došlé za január 2012 Dodávatelia   22 288,18 EUR