Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 52011HN 15.5.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 866,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653269 15.5.2011 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 594,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112839 15.5.2011 vývoz TKO EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 36168475  1 319,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16052011 16.5.2011 Objednávka tovaru - konferenčné stoličky Ing. Peter Bednár - DIZAJNMONT 41 574 834   1 561,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20052011 23.5.2011 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  78 613,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 201108 30.5.2011 Stoličky Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT 41574834  1 561,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 31.5.2011 Mandátna zmluva Eurobau JM spol. s r.o. 36508225  9 585,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4911.1070003PKO 2.6.2011 Realizácia stavby: "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - práce. EUROVIA SK, a.s. 31651518  384 723,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06062011 6.6.2011 Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o. 36465330  90 504,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 282011 10.6.2011 autobusová zástavka LIPKOV s.r.o. 44180063  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62011HN 10.6.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  2 008,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011128 31.7.2011 kultúrne vystúpenie Kandráčovci 42104751  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002872 15.8.2011 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 594,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 710/556/2011 19.8.2011 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542  200 277,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 72011HN 15.9.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 938,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111001 15.10.2011 Nájomné byty STTOPA, s.r.o 36832839  35 293,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 21103277 15.10.2011 školské potreby pre deti v HN APL plus, s.r.o. 36492604  1 543,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111003 30.10.2011 Nájomné byty STTOPA, s.r.o 36832839  3 127,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111004 15.11.2011 Nájomné byty STTOPA, s.r.o 36832839  65 684,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 92011HN 15.11.2011 stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  2 230,42 EUR