Dodatok č. 3 k zmluve o NFP

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3 k zmluve o NFP 
Predmet : Kompostovanie v mikroregióne Minčol 
Partner: Slovenská agentúra životného prostredia
IČO: 00626031
Adresa: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Dátum zverejnenia: 15.4.2019 
Dátum účinnosti: 16.4.2019 
Deň podpisu: 10.4.2019 
Platnosť od: 16.4.2019 
Platnosť do:  
  dodatok-c-3-k-zmluve-o-poskytnuti-nfp-c-opkzp-po1-sc111-2017-2346.pdf, Veľkosť: 77.86 kB
  priloha-c-2-predmet-podpory-nfp-dodatok-c-3.pdf, Veľkosť: 246.48 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o poskytnutí NFP - Kompostovanie v mikroregióne Minčol