Dodatok č. 3

Typ: Dodávateľská
Číslo:
Predmet : Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí - časový plán výstavby 
Partner: ZPA KŘÍŽIK, a.s.
IČO: 31708536
Adresa: Masaryková 10, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 28.8.2018 
Dátum účinnosti: 29.8.2018 
Deň podpisu: 28.8.2018 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  voda-pre-romov-dodatok-c-3.pdf, Veľkosť: 185.61 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov"