Dodatok č. 2

Typ: Dodávateľská
Číslo:
Predmet : Dodatok k zmluve o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" 
Partner: ZPA KŘÍŽIK, a.s.
IČO: 31708536
Adresa: Masaryková 10, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 21.6.2018 
Dátum účinnosti: 22.6.2018 
Deň podpisu: 14.6.2018 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  zpa-krizik-dodatok-c-2.pdf, Veľkosť: 201.89 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov"