Zmluva č. 12040218

Typ: Dodávateľská
Číslo: 12040218 
Predmet : Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" 
Partner: ZPA KŘÍŽIK, a.s.
IČO: 31708536
Adresa: Masaryková 10, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 12.4.2018 
Dátum účinnosti: 13.4.2018 
Deň podpisu: 12.4.2018 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 86 052,23 EUR 
  zmluva-o-dielo-12042018.pdf, Veľkosť: 534.33 kB
  Príloha č. 1, Veľkosť: 38.97 kB
  Príloha č. 2, Veľkosť: 865.56 kB
  Príloha č. 3, Veľkosť: 36.71 kB
  Príloha č. 4, Veľkosť: 24.05 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok k zmluve o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov"

Dodatok: Dodatok k zmluve o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí"

Dodatok: Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí - časový plán výstavby