Zmluva č. 23032017

Typ: Dodávateľská
Číslo: 23032017 
Predmet : Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov 
Partner: Východoslovenský región n.o.
IČO: 42092248
Adresa: Zápotockého 21, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 28.3.2017 
Dátum účinnosti: 29.3.2017 
Deň podpisu: 23.3.2017 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 360,00 EUR 
  zmluva-o-dielo-23032017.pdf, Veľkosť: 197.91 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmena sídla a štatutárneho orgánu

Dodatok: Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"