XI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Jastrabí

Obec Šarišské Jastrabie oznamuje, že dňa 9. decembra 2016 o 17:30 hod sa bude konať XI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

K stiahnutiu

Publikované: 6.12.2016 | Zobrazené: 53