VZN č. 4/2022 o financovaní MŠ, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania a súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva

VZN č. 4/2022 o financovaní materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania a súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Jastrabie na kalendárny rok 2023
Publikované: 13.12.2022 | Aktualizácia: 15.12.2022 | Zobrazené: 78