VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
VZN c. 42020 (1) - 47.8 kB
Publikované: 15.12.2020 | Aktualizácia: 22.12.2020 | Zobrazené: 178