VZN č. 1/2018

VZN Obce Šarišské Jastrabie č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

K stiahnutiu

Publikované: 16.3.2018 | Zobrazené: 53