VZN č. 1/2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Jastrabie
vzn 12019 - 149.31 kB
Publikované: 23.7.2019 | Zobrazené: 96