Vyhlásenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 587 zo dňa 30.9.2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.
587_2020 - 279.01 kB

K stiahnutiu

Publikované: 1.10.2020 | Aktualizácia: 1.10.2020 | Zobrazené: 30