Vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do Európskeho parlamentu 2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.


Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne - najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v čase úradných hodín,

 

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019),

 

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019) na e-mailovú adresu obecsarjastrabie@slnet.sk. 

 

 

Publikované: 8.4.2019 | Aktualizácia: 8.4.2019 | Zobrazené: 162