Vybudovanie kamerového systému v obci Šarišské Jastrabie

Od augusta 2013 je v našej obci vybudovaný kamerový systém, ktorý bol zrealizovaný za pomoci finančnej podpory Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Na zabezpečenie úloh prevencie kriminality bola zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutá dotácia vo výške 5 000,- eur.
Publikované: 18.11.2013 | Zobrazené: 60