Voľba hlavného kontrolóra obce Šarišské Jastrabie

Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Jastrabí uznesenim č. 11/2016/16 zo dňa 9.12.2016 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a deň konania voľby určuje 18.2.2017

K stiahnutiu

Publikované: 12.12.2016 | Zobrazené: 83