Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Šarišské Jastrabie

 

Obec Šarišské Jastrabie v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. Z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Šarišské Jastrabie 

za rok 2019 je 10,78 %

12 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 24,- €/t

Dátum zverejnenia: 26.02.2020 

WWW 

PaedDr. Ľubomír Rešetár 

starosta obce 


Publikované: 26.2.2020 | Aktualizácia: 26.2.2020 | Zobrazené: 128