Upozornenie na povinnosť držiteľov hospodárskych zvierat

Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
Publikované: 22.2.2022 | Aktualizácia: 22.2.2022 | Zobrazené: 71