Testovanie COVID-19 - V NEDEĽU 24. 01. 2021

Testovanie bude v nedeľu 24.01.2021 v kultúrnom dome v Šarišskom Jastrabí.

Testovanie občanov bude prebiehať podľa časového harmonogramu podľa súpisných čísiel nasledovne:

Nedeľa 24.01.2021

08:00 - 09:00     -      1  -   33

09:00 - 10:00     -    34  -   95

10:00 - 11:00     -    96  -  167

11:00 - 12:00     -  168  -  208

12.00 - 13:00     -  prestávka

13:00 - 14:00     -  209 -  232

14:00 - 15:00     -  233 -  251       

15.00 - 16.00     -  252 -  354

16:00 - 17:00     -  rómska osada       

17.00 - 17:30     -  prestávka

17:30 - 20:00     -  rómska osada  

     Upozorňujeme, že časový harmonogram je len odporúčací, na testovanie môžete prísť aj v iný čas, chceme ale predísť dlhej čakacej dobe a státiu v rade. Doba čakania sa môže predĺžiť a preto žiadame občanov, ktorí sa zúčastnia na testovaní, aby rešpektovali pokyny polície, príslušníkov ozbrojených síl SR ako aj dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať pri organizovaní testovania.

Na testovanie ste povinní prísť s rúškom, alebo akoukoľvek ochranou tváre a nosa a preukázať sa občianskym preukazom, deti  kartičkou poistenca. Pri registrácii je potrebné nahlásiť svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka.

  

 


 

 

 

                                                                                               

                                                                                                  

                                                                                              

 

Publikované: 21.1.2021 | Aktualizácia: 21.1.2021 | Zobrazené: 416