Slávnostné otvorenie novostavieb

 

 

Dňa 1.9.2019 sa našou obcou niesla sviatočná atmosféra. Pripomínali sme si nielen Deň ústavy, ale všetci sme sa stretli na slávnostnom otvorení 3 novostavieb, ktoré v našej obci vyrástli v krátkom čase.   

 

Hasičská zbrojnica:  Nová hasičská zbrojnica svojím účelom spĺňa všetko, čo potrebujeme – garážovanie hasičského vozidla Iveco Daily a protipovodňového vozíka, ktoré sme pred pár rokmi získali z  MV SR. A taktiež je tu miesto na uskladnenie potrebných pomôcok a oblečenia pre členov nášho DHZ a priestor pre ich stretnutia a rokovania členských schôdzí. V neposlednom rade tu máme uložený aj prístroj AED automatický defibrilátor, ktorí sme zakúpili začiatkom tohto roka. Rozpočtové náklady budovy boli cca 65 000,- €, z toho dotácia z MV SR činila 30 000,- €. Ostatné finančné prostriedky vyčlenila obec zo svojho vlastného rozpočtu. Ďakujeme zhotoviteľovi stavby firme KVALISTAV Košice pánovi Marošovi Sakalovi, ktorá nám v pomerne rýchlej dobe dodala kvalitne zhotovenú stavbu. No a v neposlednom rade ďakujeme aj členom a sympatizantom nášho DHZ obce, ktorí pod vedením pána Michala Sakalu oživili činnosť zboru a začínajú sa čoraz aktívnejšie zapájať do rôznych súťaží a tiež pomáhajú občanom pri likvidácii rôznych živelných udalostí, hlavne povodní.

 

Komunitné centrum:  Výstavba tejto budovy vyplynula zo zapojenosti našej obce do rôznych projektov týkajúcich sa marginalizovaných rómskych komunít. Obec je zapojená do Národných projektov Terénna sociálna práca, Komunitné centrá, Podpora vysporiadania pozemkov, prakticky od dnešného dňa aj do Projektu inklúzie v MŠ a sme tiež v projekte Miestna občianska poriadková služba. V novopostavenej budove komunitného centra budú sídliť komunitné pracovníčky, ktoré budú realizovať svoje aktivity, ktoré doposiaľ robili na obecnom úrade. Získali sme tým uvoľnenie a odľahčenie priestorov obecného úradu a v novej budove sa nachádzajú dve školiace miestnosti, kancelária KC, sociálne zariadenia, technické miestnosti, miestnosti pre praktické zručnosti a miestnosť pre osobnú hygienu. Za poskytnutie nenávratnej dotácie vo výške cca 310 000,- € ďakujeme opäť MV SR, cez ktoré sa tieto projekty realizujú. Naše poďakovanie patrí dodávateľovi stavby firme SLOVDACH s. r. o. Stará Ľubovňa pánovi Kandráčovi, ktorí túto stavbu zrealizovali v rekordne krátkom čase.

 

Telocvičňa:  Je pre nás veľkým potešením, že od tohto nového školského roka 2019/2020 naši žiaci už nebudú počas hodín telesnej výchovy na chodbe, ale začnú využívať priestory novej krásnej telocvične. Dotácie na výstavbu telocvične v predchádzajúcich rokoch v štáte absentovali. Prvýkrát vydalo MŠVaV SR výzvu na rekonštrukciu a výstavbu telocviční v roku 2016 v maximálnej sume na jeden projekt 200 000,- €. Vtedy sme ešte s naším projektom neuspeli. Podarilo sa nám to v roku 2018, kedy sme získali maximálnu možnú výšku dotácie z MŠ SR 150 000,- €. Po dlhých a dlhých rokovania, zháňaniach, získavaniach informácií sa nám podarilo dostať ku projektu za cca 420 000,- €. Bežne stoja murované alebo montované telocvične aj dvojnásobok tejto ceny od 800 000,- € a vyššie. Tu sa chceme v prvom rade poďakovať manažérovi projektu pánovi Róbertovi Čorbovi, ktorý tento projekt zrealizoval u nás. Okrem toho, že je trocha špecifická konštrukcia a plášť, sú ostatné veci štandardné. Vymurované a vydláždené šatne a sociálne zariadenia, riadna kotolňa na plyn, vzduchotechnika a rekuperácia vzduchu, osadená je špičková liata podlaha Coniphur HG. Veríme, že táto budova bude plne využitá či už v lete alebo v zime. Doobeda a tesne poobede žiakmi ZŠ s MŠ a poobede a večer ostatnými športu chtivými skupinami. Či sú to naši miestni futbalisti, stolní tenisti, záujemcovia o volejbal, tenis, nohejbal a pokojne radi privítame a podporíme aj osoby nežnejšieho pohlavia – naše ženy v ich športových aktivitách.

 

 

 

Publikované: 24.9.2019 | Aktualizácia: 19.11.2019 | Zobrazené: 213