Program odpadového hospodárstva Obce Šarišské Jastrabie

 Program odpadového hospodárstva Obce Šarišské Jastrabie schválený Okresným úradom Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SL-OSZP-2019/003337-002

K stiahnutiu

Publikované: 8.4.2019 | Aktualizácia: 8.4.2019 | Zobrazené: 113