Oznámenie - návrh zadania pre územný plán obce

Oznámenie v zmysle § 20 ods. (3) zákona č. 501/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva územný plán obce oznamuje verejnosti, to znamená občanom, SZČO a právnickým osobám pôsobiacim v k.ú. Šar. Jastrabie, že je vypracovaný návrh zadania pre územný plán obce.
Oznámenie - 49.34 kB

K stiahnutiu

Publikované: 5.1.2023 | Aktualizácia: 5.1.2023 | Zobrazené: 142