Návrh VZN č. 4/2016

Návrh VZN o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Šarišské Jastrabie na kalendárny rok 2017

K stiahnutiu

Publikované: 1.12.2016 | Zobrazené: 9