Náš prístroj AED pomohol

Dňa 29.8.2019 obec Šarišské Jastrabie na základe výzvy Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému o 15:47 hod. použila AED prístroj na kardiopulmonálnu resuscitáciu 57-ročného pacienta. Resuscitácia bola úspešná, pacient bol odovzdaný do VÚSCH Košice. Za výraznej pomoci členky DHZ Šarišské Jastrabie p. Ľudmily Sakalovej sa podarilo zachrániť ľudský život a po zhruba pol roku od zakúpenia sa ukázala opodstatnenosť zabezpečenia tohto AED prístroja do našej obce.
Publikované: 24.9.2019 | Aktualizácia: 24.9.2019 | Zobrazené: 126