DHZ ŠJ - Povodeň

 Dňa 16.6.2019 sa náš DHZ Šarišské Jastrabie podieľal na odstraňovaní škôd spôsobených záplavami. Na dolnom konci našej obce bol upchatý kanál, preto ho bolo potrebné prebiť a odstrániť nečistoty a bahno, uvoľniť vzpriečené betónové tvárnice. Betónové tvárnice nám vytrhalo aj na rigole pri cintoríne. Za výbornú spoluprácu ďakujeme aj DHZ Kyjov.

Publikované: 16.6.2019 | Zobrazené: 142