Africký mor ošípaných - registrácia chovov ošípaných a poučenie o biologických opatreniach na ochranu chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa na základe usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zo dňa 09. 10. 2020 upozorňuje obyvateľov a chovateľov ošípaných na povinnosť mať zaregistrované svoje chovy ošípaných a taktiež na dodržiavanie biologických opatrení na ochranu chovov ošípaných. Povinnosť vykonať registráciu chovu je v termíne do 23. 10. 2020.

K stiahnutiu

Publikované: 14.10.2020 | Aktualizácia: 14.10.2020 | Zobrazené: 118