100-ročná jubilantka - p. Mária Hricová

 Dňa 19.6.2019 sa krásneho životného jubilea – 100 rokov – dožila pani Mária Hricová, Šarišské Jastrabie č. 26. Jej život nebol ľahký. V roku 1962 jej zomrel manžel. Sama sa starala o dvoch synov, ktorí ju tiež opustili. Jeden vo veku 36 a druhý 51 rokov. Ostali po nich 4 vnúčatá, 7 pravnúčat a 4 prapravnúčatá. Aj napriek tomu všetkému je naša oslávenkyňa stále plná života a elánu. Ani my sme na tento krásny deň nezabudli a pripravili sme pre našu jubilantku a jej najbližších malé posedenie, ktoré nám spestrili svojím spevom aj žiaci našej ZŠ. Aj touto cestou pani Márii ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa spokojných a šťastných chvíľ.

Publikované: 19.6.2019 | Zobrazené: 147