Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 246860-2015 Zmluva Dodávateľská 9. 2. 2016 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  84 523,40 EUR 
Detail 246860-2015 Zmluva Dodávateľská 9. 2. 2016 Zmluva o zriadení záložného práva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  84 523,40 EUR 
Detail 246860-2015 Zmluva Dodávateľská 9. 2. 2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 246860-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail 4022016 Objednávka vyšlá 4. 2. 2016 Nerozbitné dopravné zrkadlo VIAPRO, s.r.o. 36693693  262,80 EUR 
Detail 5022016 Objednávka vyšlá 4. 2. 2016 Objednávka vystúpenia Ambrelo, občianske združenie 30869455  650,00 EUR 
Detail 122015 Faktúra došlá 20. 1. 2016 Faktúry došlé za december 2015 Dodávatelia   101 133,14 EUR 
Detail 311215 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Zmluva o poskytnutí služby O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  2 540,40 EUR 
Detail Z201541819 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Zmluva o dielo COFELY a.s. 35966289  86 000,00 EUR 
Detail 112015 Faktúra došlá 21. 12. 2015 Faktúry došlé za november 2015 Dodávatelia   25 489,31 EUR 
Detail 17122015 Objednávka vyšlá 18. 12. 2015 Verejné obstarávanie cez EKS ECON JP, s.r.o. 36215716  360,00 EUR 
Detail 01/2016 Zmluva Odberateľská 18. 12. 2015 Činnosť DHZ Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  1 500,00 EUR 
Detail 02/2016 Zmluva Odberateľská 18. 12. 2015 Činnosť JDS Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   1 000,00 EUR 
Detail 03/2016 Zmluva Odberateľská 18. 12. 2015 Činnosť TJ Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  3 500,00 EUR 
Detail 04/2016 Zmluva Odberateľská 18. 12. 2015 Činnosť SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   200,00 EUR 
Detail 244048-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 12. 2015 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  69 093,64 EUR 
Detail 244048-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 12. 2015 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 244048-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  69 093,64 EUR 
Detail 23112015 Zmluva Dodávateľská 1. 12. 2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail 102015 Faktúra došlá 18. 11. 2015 Faktúry došlé za október 2015 Dodávatelia   17 069,16 EUR 
Detail 20102015 Zmluva Dodávateľská 30. 10. 2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail 21102015 Zmluva Dodávateľská 30. 10. 2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia