Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1072016 Objednávka vyšlá 1. 7. 2016 Objednávka tovaru pre DHZ ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  427,88 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 28. 6. 2016 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Jastrabie Ministerstvo hospodárstva SR 00686832   
Detail 052016 Faktúra došlá 17. 6. 2016 Faktúry došlé za máj 2016 Dodávatelia   99 834,55 EUR 
Detail 10062016 Objednávka vyšlá 10. 6. 2016 Objednávka materiálu pre DHZ PM DELTA Pavol Turoci 37465775  0,00  
Detail 8062016 Objednávka vyšlá 10. 6. 2016 Verejné obstarávania na projekty odkanalizovania obce INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  750,00 EUR 
Detail 24ZVS 0000047566D Zmluva Dodávateľská 27. 5. 2016 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 042016 Faktúra došlá 16. 5. 2016 Faktúry došlé za apríl 2016 Dodávatelia   91 230,25 EUR 
Detail 25042016 Objednávka vyšlá 25. 4. 2016 Vystúpenie súboru Rozsutec Mestské divadlo Žilina 30229839  700,00 EUR 
Detail 2504201602 Objednávka vyšlá 25. 4. 2016 Doprava súboru Rozsutec na vystúpenie. Autoškola Ľubomír Líška 33357676  500,00 EUR 
Detail 18042016 Zmluva Dodávateľská 20. 4. 2016 Výstavba miestnej komunikácie v obci Šarišské Jastrabie CBR s.r.o. 45562776  21 750,86 EUR 
Detail 032016 Faktúra došlá 18. 4. 2016 Faktúry došlé za marec 2016 Dodávatelia   12 819,70 EUR 
Detail 13042016 Objednávka vyšlá 13. 4. 2016 Hudobné vystúpenie Viera Puterová - FLORA 35405236  650,00 EUR 
Detail 12042016 Objednávka vyšlá 12. 4. 2016 Vypracovanie smernice pre VO INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 29. 3. 2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3 SPOLAGRO, s.r.o. 36463051  1 832,25 EUR 
Detail 22032016 Objednávka vyšlá 23. 3. 2016 Verejné obstarávanie na zákazku dodanie tovaru - osobné motorové vozidlo INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  390,00 EUR 
Detail 15032016 Zmluva Dodávateľská 16. 3. 2016 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia jedálne OcÚ Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  17 511,06 EUR 
Detail 022016 Faktúra došlá 16. 3. 2016 Faktúry došlé za február 2016 Dodávatelia   8 625,51 EUR 
Detail 02032016 Zmluva Dodávateľská 3. 3. 2016 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade v obci Šarišské Jastrabie" CBR s.r.o. 45562776  16 189,82 EUR 
Detail 35979798 Zmluva Dodávateľská 1. 3. 2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail 012016 Faktúra došlá 17. 2. 2016 Faktúry došlé za január 2016 Dodávatelia   101 645,04 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia