Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 022018 Faktúra došlá 19. 3. 2018 Faktúry došlé za február 2018 Dodávatelia   24 259,30 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 19. 3. 2018 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail 07/2018/EEA Zmluva Dodávateľská 12. 3. 2018 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - triedený zber komunálnych odpadov Environmentálna energetická agentúra, n.o. 45737606  900,00 EUR 
Detail 14062017 Zmluva Dodávateľská 8. 3. 2018 Podlahy v ZŠ Šarišské Jastrabie Progeospol s.r.o. 36720275  65 018,48 EUR 
Detail 5032018 Objednávka vyšlá 5. 3. 2018 Vypracovanie monitorovacej správy RamontBuilding, s.r.o. 44 873 905  300,00 EUR 
Detail D02_SEP-IMRK2-2017-001228 Zmluva Dodávateľská 27. 2. 2018 Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... Ministerstvo vnútra SR 00151866  83 500,57 EUR 
Detail 20022018 Zmluva Dodávateľská 26. 2. 2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Triedený zber komunálnych odpadov v... Ing, Vladislav Slosarčik - ARTUM 33069123  4 100,00 EUR 
Detail 26022018 Objednávka vyšlá 26. 2. 2018 Objednávka vystúpenia Mgr. art. Veronika Šoltysová Rabadová 50661388  1 430,00 EUR 
Detail 25022018 Zmluva Odberateľská 26. 2. 2018 Nájomná zmluva Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  200,00 EUR 
Detail ZM_SEP-IMRK2-2018-001375 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2018 Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí Ministerstvo vnútra SR 00151866  110 607,80 EUR 
Detail 21022018 Zmluva Dodávateľská 21. 2. 2018 Verejné obstaranie dodávateľa - Výstavba novej telocvične v ZŠ Šarišské Jastrabie KASPA SLOVAKIA s.r.o. 47910623  3 700,00 EUR 
Detail 19022017 Zmluva Dodávateľská 21. 2. 2018 Manažment verejného obstarávania v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" ProWire s.r.o. 50510827  1 500,00 EUR 
Detail 01/2018 Zmluva Dodávateľská 20. 2. 2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba Hasičskej zbrojnice Šarišské... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  8 500,00 EUR 
Detail 012018 Faktúra došlá 19. 2. 2018 Faktúry došlé za január 2018 Dodávatelia   10 184,16 EUR 
Detail 15022018 Objednávka vyšlá 15. 2. 2018 Výroba samolepiek Miroslav Berežný TLAČIAREŇ MB 37654403  20,40 EUR 
Detail USVRK-OIP-2018/000768 - 008 Zmluva Dodávateľská 13. 2. 2018 Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 13022018 Objednávka vyšlá 13. 2. 2018 Verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 200,00 EUR 
Detail 12022018 Objednávka vyšlá 12. 2. 2018 Objednávka vystúpenia Občianske združenie - Akadémia muzika 42391881  450,00 EUR 
Detail 6022018 Objednávka vyšlá 6. 2. 2018 Verejné obstarávanie Maiana Consulting, s.r.o. 46827285  876,00 EUR 
Detail 28122017 Zmluva Dodávateľská 30. 1. 2018 Poskytnutie dotácie z MV SR na "Rekonštrukciu miestnej komunikácie v rómskej osade, Šarišské... Ministerstvo vnútra SR 00151866  7 000,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia